Kenar-kenar kesişimi

Bir noktadan çıkan mesafesi belli bir doğru ile, diğer bir noktadan çıkan mesafesi belli doğrunun kesiştiği noktayı heaplamak için:

  • Ana menü > Kogo > Nokta Hesabı seçilir.
  • Yeni üretilecek nokta adı girilir
  • Metodlardan "Ken-ken kesişimi" seçilir.
  • Aşağıdaki diyagramda gösterilen 1. nokta(1), yatay mesafe(2), 2. nokta(3), yatay mesafe(4) girilir

  • Hesap tuşuna basılarak nokta koordinatları hesaplanır, bu hesabın iki çözümü vardır (5) ve (6). Diğer tuşuna basarak bu sonuçları inceleyebilirsiniz.
  • Kayıt tuşuna basılarak yeni üretilen nokta kaydedilir.