Totalstation

 

STD/TRK: Normal ve Sürekli mesafe ölçü modlar arasında geçiş yapar.
Tracklight: Aplikasyon ışığını açıp kapar.
Lazer: Lazer işaretleyiciyi açıp kapar.
DR: Reflektörlü ve reflektörsüz ölçü modları arasında geçiş yapar.
Düzeç: Cihazın düzecini gösterir. (Lazer şaküllü cihazlarda aynı zamanda lazer şakülü açar.)
Kumanda: Motorlu cihazlarda cihazı uzaktan kumanda etmek için joystick ekranını açar.

Çevirme: Cihazı otomatik olarak belli bir noktaya, açıya veya baktığı açıya dik olarak çevirmeye yarar.
Durum değiştir: Motorlu cihazlarda I.Durum ile II.Durum arasında cihazı otomatik çevirir.
Basit Ölçme: Basit ölçme ekranını açar.
Otokilit: Otokilit özellikli cihazlarda otokilit özelliğini açar/kapar.
Arama: Otokilit özellikli cihazlarda prizmayı aratmaya başlar.
Ölçü sonu: Mevcut istasyon kurulumunu bitirir.