GNSS

GNSS alıcıların birden fazla ölçme yöntemi bulunmaktadır. Her bir ölçü yönemi ile ilgili yapılması gerekenler ayrı ayrı incelenmiştir.

RTK Çalışması: 

RTK ölçülerde temel esas bir baz alıcıdan ölçü yapan gezici alıcıya düzeltme sinyallerinin gönderilmesidir. Bu sinyaller UHF telsiz modemlerle gönderildiği için, Baz ve Gezicideki radyo modemlerin frekanslarının ve düzeltme sinyallerinin aynı olması gerekmektedir. Bu ayarlar cihazlarda standart olarak ayarlı gelmektedir, ancak bu ayarları nasıl yapabileceğiniz "GNSS Telsizlerinin Ayarlanması" başlığı altında anlatılmıştır. 

Ölçüye başlamak için önce "Baz Alıcının Başlatılması" daha sonrasında ise gezici ile bu "Baz Alıcıya Bağlanılması" gerekmektedir.

Tusaga Aktif (CORS) Çalışması:

Tusaga Aktif, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Türkiye çapında kurduğu GNSS referans istasyonları ağıdır. Bu çalışmada arazide tek bir GNSS alıcı ile internet üzerinden yayınlanan RTK düzeltme verileri kullanılır. Temelde RTK prensibine dayanmaktadır ancak arazide ikinci bir GNSS alıcısı (baz) kurulumu ihtiyacını ortadan kaldırır.

Statik Ölçü:

RTK çalışmasının mümkün olmadığı veya ölçü hassasiyetlerinin çok yüksek olması istenilen çalışmalarda kullanılır. GNSS alıcı uzun süreli olarak tek bir nokta üzerinde ham veri toplar.