Koordinat ve Geoid Model Ayarları

  • Ana Menü>Genel Ölçme>İşler>İş'in Özellikleri gidilerek ''İş'in Özellikleri'' penceresine ulaşılır. 
  • Koordinat Sistemine tıklanır.
  • Kütüphaneden seç tıklanır.
    •    Sistem: Turkey/ITRF
    •    Zone: 30_3 ITRF
  • Geoid model kullanmak için ''Geoid modeli kullan'' seçili hale getirilir.
  • Kullanılmak istenen geoid model seçilir.
  • Sağ alt kısımdan ''Kayıt'' denilerek işlem tamamlanır. 

 

Geoid model kullanılmazsa elipsoidel çalışılmış olunur. Geoid model ile ortometrik aynıdır.