Dört noktadan kesişim

Dört noktanın kesiştiği noktayı hesaplamak için:

  • Ana menü > Kogo > Nokta Hesabı seçilir.
  • Yeni üretilecek nokta adı girilir
  • Metodlardan "Dört noktadan kesişim" seçilir.
  • Aşağıdaki diyagramda gösterilen, birinci doğru için ilk nokta(1) ve son nokta(2), ikinci doğru için ilk nokta(3) ve son nokta(4) girilir. Düşey olarak kot farkı hesaplanacaksa ikinci doğrunun sonundan(4) ofset değeri girilir.

  • Hesap tuşuna basılarak nokta koordinatları(5) hesaplanır.
  • Kayıt tuşuna basılarak yeni üretilen nokta kaydedilir.

Not: İki doğrultu merkezde kesişmek zorunda değildir aşağıdaki gibi de bir kesişim hesaplanabilir: