Refhattı

  •  Düzeltme ve sıcaklık değerleri girilir.

Kullandığınız TotalStation’un modeline göre basınç değeri cihazdan otomatik okunuyor olabilir.

  • Cihazın kurulu olduğu noktanın adı ve alet yüksekliği girilir.
  • Referans alınacak hattın ilk noktasının adı ve reflektör yüksekliği girilir. “1. Ölçü” tuşuna basılarak ölçü yapılır.
  • Referans alınacak hattın ikinci noktasının adı ve reflektör yüksekliği girilir. “2. Ölçü” tuşuna basılarak ölçü yapılır.
  • Ölçü sonuçları ekranından “Kayıt” tuşuna basılarak istasyon kurulumu tamamlanır.