Baz hattından

Bir doğrultu boyunca nokta hesaplamak veya bir dorğultu boyunca yan noktalar heasplamak için:

 • Ana menü > Kogo > Nokta Hesabı seçilir.
 • Yeni üretilecek nokta adı girilir
 • Metodlardan "Baz hattından" seçilir.
 • Aşağıdaki diyagramda gösterilen, baz hatıının ilk noktası(1) ve son noktası(2) girilir.
 • Kenar uzunluğu ve uzunluğun nerden alındığı girilir. Bu değerler diyagrama göre:
  • Baştan(5),
  • Baştan dışarıya(6),
  • Sondan(7),
  • Sondan dışarıya(8)
                şeklindedir.
 • Ofset mesafesi ve yönü girilir (3) veya (4).

 • Hesap tuşuna basılarak nokta koordinatları(9) hesaplanır.
 • Kayıt tuşuna basılarak yeni üretilen nokta kaydedilir.