Sürekli Detay

 • Ana Menü>Genel Ölçme>Cihaz>GNSS İşlevleri girilir.
 • Baz Modu tıklanır.
 • Ölçmeye Başla tıklanır.
 • Ölçme metodu seçilir. 
  • Nokta Adı: Bazın kurulacağı noktadır. Listeden seçilebilir.
  • Anten Yüksekliği: Bazın kurulu olduğu yüksekliktir.
  • Ölçülecek: Yüksekliğin nereden itibaren alındığı seçilir.
 • Sağ aşağıdan başla denir.

Cihaz bağlantı GNSS işlevleri sayfasına geri dönecektir.

 • Gezici Modu tıklanır.
 • Ölçmeye Başla tıklanır.
 • Ölçme metodu seçilir. 
 • Mevcut internet bağlantısı kullanılsın mı? sorusuna ''Evet'' denir.

Cihaz bağlantı GNSS işlevleri sayfasına geri dönecektir.

 • Sol aşağıdan Esc denir.
 • Ölçme>Sürekli Detay denir.
  • Metod: Çalışılmak istenen moted seçilir.
  • Anten Yüksekliği: Cihazın yüksekliği girilir.
  • Ölçülecek: Yüksekliğin nereden itibaren alındığı girilir.
  • İl Noktanın Adı: Nokta adı girilir. 
 • Başla denerek ölçüme başlanır.

Sürekli Detay için beş farklı metod bulunmaktadır. Bunlar;

Sabit Zaman: Belirlenen zaman aralığında sürekli ölçüm yapar.

Sabit Mesafe: Belirlenen mesafe aralığında sürekli ölçüm yapar. 

Zaman ve Mesafe: Belirlenen mesafede üzerinde belirlenen zamanda ölçüm yapar.

Zaman veya mesafe: Belirlenen zaman veya mesafeden birisi olduğunda ölçüm yapar.

Dur - Git: Nokta üzerinde belirlenen durma süresince durulduğunda alım yapar. 

CORS çalışması için baz işlemlerinin yapılmasına gerek yoktur.