Kogo

Kogo, koordinat geometrisinin kısaltılmış ismidir. Kogo menüsü altından iş içerisinde bulunan noktalar ve CAD elemanları ile çeşitli hesaplamalar ve raporlamalar yapılabildiği gibi, yeni nokta üretme, proje kaydırma gibi işlemler de yapılabilmektedir.