Kodlu Ölçme

  • Ana Menü>Genel Ölçme>Cihaz>GNSS İşlevleri girilir.
  • Baz Modu tıklanır.
  • Ölçmeye Başla tıklanır.
  • Ölçme metodu seçilir. 
    • Nokta Adı: Bazın kurulacağı noktadır. Listeden seçilebilir.
    • Anten Yüksekliği: Bazın kurulu olduğu yüksekliktir.
    • Ölçülecek: Yüksekliğin nereden itibaren alındığı seçilir.
  • Sağ aşağıdan başla denir.

Cihaz bağlantı GNSS işlevleri sayfasına geri dönecektir.

  • Gezici Modu tıklanır.
  • Ölçmeye Başla tıklanır.
  • Ölçme metodu seçilir. 
  • Mevcut internet bağlantısı kullanılsın mı? sorusuna ''Evet'' denir.

Cihaz bağlantı GNSS işlevleri sayfasına geri dönecektir.

  • Sol aşağıdan Esc denir.
  • Ölçme>Kodlu Ölçme denir.
  • Daha öncesinde oluşturulmuş kod grupları var ise istenilen kod grubu seçilerek ilerlenir.
  • Kod grubu yoksa grup ekle diyerek önce grup oluşturulur sonrasında not diyerek kod grubu için not oluşturulur. 

Her kod grubu için yirmi beş adede kadar özellik kod tuşu tanımlanması gerekir.

CORS çalışması için baz işlemlerinin yapılmasına gerek yoktur.