İşler

Yeni iş: Yeni iş seçeneği ile hiç ölçü yapılmamış boş bir iş açılır. Arazide çalışmaya başlamadan önce bir iş açılması zorunludur.

İş açma: Önceden açılmış bir işi tekrar hafızadan çağırır.

İş’i incele: Mevcut işin günlüğünü açar. Burada işin ilk oluşturulduğundan beri yapılan işlemler, ölçülen noktalar ve yapılan hesaplamalar adım adım görüntülenebilir.

Nokta yöneticisi: Noktaları liste halinde görmek ve düzenleme işlemleri yapmak için kullanılır.

K.Kont. Grafisi: Grafik olarak kalite kontrol değerlerini gösterir. 

İş’in özellikleri: Yeni iş açarken yapılan koordinat sistemi, aktif harita, yön. Dosyaları gibi ayarlar daha sonradan bu fonksiyon ile değiştirilebilir. Ölçülmüş noktalar yeni ayarlara göre otomatik olarak tekrar koordinatlandırılır.

İş’ler arasında kopya: Bu fonksiyon ile daha önceden çalışılmış bir iş içerisindeki noktalar, kalibrasyon bilgileri gibi bilgiler başka bir iş içine kopyalanabilir.