Kenar Hesabı

Kenar hesabı iki obje arasındaki mesafeyi bulmak için kullanılır.Kenarlar grid, elipsoid ve yersel olabilir.

Kenar hesabında kullanabileceğiniz yöntemler:

  • İki nokta arasında
  • Nokta ve doğru arasında
  • Nokta ve yay arasında 

Metod seçildikten sonra hızlı menü tuşu ile objeler girilerek Kayıt denir.