Semt Hesabı

Semt hesabı ile, birden fazla elemanın birbirleriyle yaptıkları semt açıları hesaplanabilir ve bu hesaplar kaydedilebilir.

Semt hesabında kullanabileceğiniz yöntemler:

 • İki nokta arasında:
  • İki nokta arasındaki semt açısını bulur
  • İlk nokta(1) ve son nokta(2) girilerek semt açısı(3) hesaplanır.

 • Semtler ortalaması:
  • Semt açılarıyla tariflenmiş iki doğrultu arasındaki açıyı ve iki doğrultunun ortasından geçen doğrunun semt açısını(3) hesaplar.
  • 1.doğrultunun semt açısı(1) ve ikinci doğrultunun semt açısı(2) girilir.

 • Köşe açıortayı: 
  • Bir köşe noktası(3) ve iki yan nokta (1) ve (2) girilir.
  • Oluşan üçgenin köşe noktasındn inen kenar ortayın semt açısı(4), köşe noktasının iç(5) ve dış(6) açıları
  • Üçgenin kenar mesafeleri ve iç açıları(7)  hesaplanır.

 • Semt açı+açı:
  • Semt açısına(1), dönüklük açısı(2) girildiğinde oluşan yeni doğrultunun semt açısı(3) hesaplanır.

 • Semt''ten doğru ofseti:
  • Bir doğrultu üzerindeki noktanın dik ofsetinin semt açısını hesaplar.
  • Doğrunun ismi(1) doğru üzerindeki istasyon(2) ve yatay ofset(3) girilir.
  • Hesap sonucunda, ofset noktasının semt açısı(4), ve ofset noktası ile orjinal doğru arasındaki açıyı verir.