İnvers Hesabı

İnvers hesabı iki nokta arasındaki mesafeyi bulmak için kullanılır. İki yöntemle bulunabilir 

 • Harita Ekranından
  • Harita ekranında ölçülmek istenen iki nokta seçilir.
  • Ekranın herhangi bir yerine uzun basılarak "İnvers hesabı" seçilir
 • Kogo Menüsünden
  • Kogo menusünden "İnvers hesabı" seçilir
  • Hesaplanılacak noktalar seçilir.

Sonuç olarak aşağıdaki diyagramdaki değerler hesaplanır:

 • semt açısı (3)
 • yatay mesafe (4)
 • iki nokta arasındaki yükseklik farkı
 • eksenlerdeki delta farkları (5) ve (6)