Ortalama Hesabı

Ortalama hesabı ile birden fazla kez ölçülmüş bir noktanın, ortalaması hesaplanarak bu ortalama koordinat değerleri kaydedilebilir, ve her yönde hata oranları hesaplanarak görütülenebilir.

Ortalama hesapları yapılırken ağırlıklı veya ağırlıksız ortalama metodları "Seçenekler" altından seçilebilir. Hesaplar yapılırken en küçük kareler yöntemi kullanılır.

Eğer ağırlıklı ortalama yöntemi seçildiyse, ağırlık heapları şu prensiplere göre yapılır:

  • GNSS konumları ölçülerin yatay ve düşey hassasiyetlerini ağırlık olarak kullanır. 
  • Eğik mesafe içeren optik ölçülerde, yatay ve düşey hatalar, ölçü birimlerinin standart hatalarından hesaplanarak ağırlık olarak kullanılır.

Ortalama hesabı yapmak için:

  • Birden fazla ölçü yapılmış noktanın adını girin veya  hızlı menü tuşuna basarak noktanızı seçin.
  • Enter tuşuna basın.
  • Hesapları kaydetmek için "Kayıt" tuşuna basın.