Flash Bellekten Cihaza Aktarma

  • Flash bellek kontrol ünitesine takılır.
  • Kontrol ünitesinden gönderilmek istenen proje açılır. 
  • İşler>Gönder/Al>Sabit formatlı dosya al girilir. 
  • Dosya formatı Virgül ayraçlı(CSV,TXT) seçilir.
  • Proje adının yanındaki klasör simgesine tıklanır. 
  • Çıkan dosyalar listesinden flas bellek bulunur.
  • Aktarılmak sitenilen .csv verisi seçilir.
  • Onayla diyerek işlem tamamlanır.