Silsile Ölçme

Silsile ölçümleri silsile ölçme menüsü altından yapılır.

  • “Silsile Ölçme” fonksiyonunun içerisine girilip “Seçenekler” tuşuna basılarak silsile ayarları ekranına ulaşılır.
  • Seçenekler ekranında ölçme sırası ve durumların hangi sırada bakılacağı, silsile adetleri gibi ayarları ölçü ihtiyaçları doğrultusunda yapılır. İkinci sayfaya geçilir.
  • Eğer II.Durumda da mesafe ölçülecekse işaretlenir. “Onayla” tuşuna basılarak ayarlar tamamlanır.
  • Ölçülecek birinci noktanın adı ve reflektör yüksekliği girilerek ilk ölçü yapılır.
  • Alet ikinci durumda ölçüler yapılır.
  • Ölçüler bittiğinde sonuç ekranı çıkar. Kapat ile silsile ölçümü bitirilebilir ya da “+ Sisile” tuşu ile silsile eklenebilir.