Transformasyonlar

Transformasyonlar ile bir ya da birden fazla noktanın ya da çalışlan projenin tamamının, dönüklüğü, ölçeği değiştirlebilir ve elemanlar ötelenebilir.

 • Döndür:
  • Proje noktalarını döndürmek için bir orijin noktası seçilir ve dönüklük miktarı girilir.
  • İleri tuşuna basıldığında proje içerisinde hangi noktaların döndürüleceği seçilir.
  • İşlem sonucunda seçilen noktalar orijin noktasına bağlı olarak döndürülür.
 • Ölçek
  • Proje noktalarını ölçeklemek için bir orijin noktası seçilir ve ölçek katsayısı girilir.
  • İleri tuşuna basıldığında proje içerisinde hangi noktaların ölçekleneceği seçilir.
  • İşlem sonucunda seçilen noktalar orijin noktasına bağlı olarak ölçeklenir.
 • Ötele:
  • Öteleme işlemi iki farklı metodla yapılabilir. 
   • Deltalar:
    3 eksen yönünde öteleme miktarları girilir.
   • İki nokta:
    Kaydırılacak nokta ve bu noktanın kaydıralacağı nokta girilir.
  • İleri tuşuna basıldığında proje içerisinde hangi noktaların öteleneceği seçilir.
  • İşlem sonucunda seçilen noktalar ötelenir.

Transformasyon işlemleri tek tek yapılabildiği gibi birden fazlası aynı anda seçilerek de yapılabilmektedir. Birden çok işlemin seçilmesi durumunda program peş peşe işlemleri yapacak ve gerekli değerleri soracaktır.