Üç Nokta

Üç nokta seçerek harita üzerinde boşluğa basılı tutunuz. Üç nokta ile yapıla bilinecek işlemler listesi gelir. Örneğin; Yay gir: 3 nokta

Yay gir: 3 nokta

  • Üç noktadan yay seçeneğini seçilir.
  • Gerekli değişiklileri yapılabilir. ½ seçeneğini seçilerek dieğr sayfa incelenir.

  • Hesap seçeneği seçilir.  

  • Kayıt seçeneği seçilir.

  • Harita seçeneğine seçilir.

  • Ekranda oluşan yayın üzeri seçilir. Sağ alt köşe işlem seçeneği aplikasyon olur.

Dinamik olarak yay üzerinde aplikasyon ofesetleme yapılabilir.

 

Alan Hesaplamaları

  • Alan bilgileri ekrana gelir. Paralel seçeneği veya noktasal olarak yapılabilir. 
  • Paralel için ayrılacak alan miktarını yeni alan kısmına yazılır. Enter seçilir. Hangi cepheden alanı ayrılacaksa çizgi seçilir.

  • Yeni isim vererek alan kayıt edilebilir veya yeni oluşan noktaları kayıt ederek aplikasyon yapılabilir.