Doğrultu-doğrultu kesişimi

İki noktanın bellirli semt açılarıyla çıkan doğrultularının kesiştiği noktayı hesaplamak için:

  • Ana menü > Kogo > Nokta Hesabı seçilir.
  • Yeni üretilecek nokta adı girilir
  • Metodlardan "Doğr-doğr kesişimi" seçilir.
  • Aşağıdaki diyagramda gösterilen, ilk doğrunun başlangıç noktası(1) ve semt açısı(2), ikinci doğrunun başlangıç noktası(3) ve semt açısı(4) girilir.

  • Hesap tuşuna basılarak nokta koordinatları(5) hesaplanır.
  • Kayıt tuşuna basılarak yeni üretilen nokta kaydedilir.