3B Eksen Ölçme

  • Eksenin “1. Noktası” ve “2. Noktası” ölçülmüşse listeden seçilir ölçülmemişse “Hızlı fiks” fonksiyonu ile ölçülerek geçici olarak belirlenir.
  • Noktalar ölçüldükten veya listeden seçildikten sonra “İleri” tuşuna basılır.
  • Alet TRK modunda her ölçü alabildiği durumda anında eksene olan farkları gösterecektir. Farkları belirlenmek istenen nokta hedeflendikten sonra “Kayıt” tuşuna basılarak ölçüler kaydedilebilir.