Şerit Mesafe

 • Şerit mesafe ile iki nokta üzerinden uzunluk girilerek nokta atılabilir. 
 • İlk nokta ve son nokta seçilir ve kot girilir.
 • Enter -> Onayla seçilir.
 • Yeni ekranda kayıt kapat Ekle seçenekleri vardır.
  • Ekle; yeni gelen ekrana Uzunluk girilir.
  • Kayıt; Yapılan ekleme yapılan uzunluk kaydedilir.
 • Her zaman son noktadan uzunluk ekler. 90 derecelik açılarla uzunluk eklenecek noktanın yerini değiştirilir. Ok tuşlarıyla yapılır.
 • Ekle seçildiğinde Uzunluk istenecek ve uzunluk yazılır ve Ok seçilir.
 • Eğer tekrar uzunluk eklemek istenilirse ekle seneçeği tekrar seçilir. Kayıt seçilir kaydedilir.