Hacim Hesabı

Trimble Access yazılımı ile arazide kübaj hesabı yapmak ve bunların raprolarını almak mümkündür. Kübaj hesabı yapabilmek için elinizde üçgenlenmiş arazi modeli (*.ttm) dosyalarınızın olması gerekmektedir. Bu dosyaları ofis yazılımınızda hazırlayıp cihazınıza gönderebileceğiniz gibi, yaptığınız ölçülerden de kontrol ünitesi içerisinde yüzey oluşturarak hazırlayabilirsiniz. 

Genel Ölçme içerisinde nasıl yüzey oluşturacağınızla ilgili detaylı bilgi için:

Hacim hesabı yaparken kullanabileceğiniz birden fazla metod vardır. Seçtiğiniz metoda göre sizden istenen bilgiler değişecektir:

 • Kotun üstünde:
  Bir yüzeyin istenilen bir kota olan kazma miktarını hesaplar. Eğer istenirse çekme hacmi de bu hesaplara dahil edilebilir.
 • Boş kübaj:
  Bir yüzeyi istenilen kota getirmek için gereken doldurma miktarını hesaplar. İstenirse malzeme çökmesi de bu hesaba katılabilir.
 • Yüzey'den kot'a:
  Bir yüzeyin istenilen bir kota olan kazı ve dolgu miktarlarını hesaplar, istenilirse çekme ve çökme miktarları bu hesaplara dahil edilebilir.
 • Yüzeyden yüzeye:
  İki yüzey arasındaki kazı ve dolgu miktarlarını hesaplar. Baz yüzey orjinal yüzey, son yüzey ise kazı dolgu işleri sonrası yüzeydir. çekme ve çökme miktarları bu hesaplara dahil edilebilir.
 • İstif / çöküntü:
  Bu hesap yüzeyden yüzeye hesabına çok benzer olmakla beraber sadece tek bir yüzey kullanılır. Seçilen yüze son yüzey olarak, seçilen yüzeyin sadece kenar noktalarından geçen hayali bir yüzey ise ilk yüzey olarak hesaplanır. Bu yüzeylere göre kazı ve dolgu miktarları hesaplanır. İstenilirse çekme ve çökme miktarları bu hesaplara dahil edilebilir.
 • Yüzey alanı:
  3 boyutlu yüzeyin gerçek alanını hesaplamak için kullanılır.

* Çekme: Kazılan materyalin genleşme yüzdesi
* Çökme: Doldurulan malzemenin çökme yüzdesi