İki Nokta

İki nokta seçerek harita üzerinde boşluğa basılı tutunuz. İki nokta ile yapıla bilinecek işlemler listesi gelir. Örneğin; Eksen girişi

Eksen Girişi: Seçilen iki nokta arasında istenilen istasyon aralığında eksen oluşturur. 

Doğru Girişi: Seçilen iki nokta arasında istenilen istasyon aralığında doğru oluşturur.

İnvers Hesabı: İki nokta üzerinden hesaplanarak yatay mesafe, azimut değeri vb. bilgileri verir.

Doğru Aplikasyonu: Oluşturulan doğru üzerinde istenilen aralıkta dinamik olarak aplikasyon yapılmasını sağlar.

Alinyman Aplikasyonu: Oluşturulan aliynman üzerinde istenilen aralıkta dinamik aplikasyon yapılmasını sağlar.