Tüm Makaleler

2016
07 Kasım 2016
Makale

Trimble Yüksek Yapı Uygulamaları (High Rise App)

Yüksek katlı binaların inşaatı sırasında, binanın düşeyliğinin doğru olarak sağlanması oldukça zorlayıcı bir çalışmadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır: Bina yükseldikçe her katta binanın döşemesi üzerinde projesine uygun en az iki adet hassas koordinatlı nokta tesis edilmesi gerekliliği Bina çevresinde diğer binaların olmasından dolayı inşaatı yapılan binadan dışarıya görüş sağlanamaması Çalışılan alandaki görüşü engelleyici faktörler. (kalıplar, malzeme, güvenlik duvarları vbg.) Bina yükseldikçe dışarıdan kestirme yapılamamas
02 Şubat 2016
Makale

Türkiye'de Kullanılan Koordinat Sistemleri

Kartezyen koordinat olarak Türkiye’de belirli bir koordinat sistemi tanımlanmaktadır. Bu koordinat sistemi dünya ağırlık merkezini 0, 0, 0 kabul eden ve tüm diğer koordinat sistemlerinin türediği ECEF koordinat sistemidir.Kartezyen tabiri burada yanlış bir tanımlamadır. Kartezyen, 2 veya 3 boyutlu birbirine dik eksen yüzeylerinin oluşturduğu bir koordinat sisteminin genel tanımıdır. Örneğin ITRF, ya da ED50 olarak tanımlanan, hatta eski imar koordinat sistemlerinin tamamı, Kartezyen koordinat sistemleridir.Kartezyen olmayan koordinat sistemleri ise Coğrafi Koord
2015
02 Ağustos 2015
Makale

HD-GNSS Tekniği Nedir?

Geleneksel GNSS ölçülerinde referans ve gezici alıcıların her ikisi de, gezici ve izlediği uydular arasındaki tam dalga boyu adetlerini fikslenebilmek için kullanırlar. Bu işlem alıcı işlemcisinde normal olarak iki farklı adımda gerçekleşir: Hem PRN kodu hem de taşıyıcı dalga gözlemleri kullanılarak bir “ float” çözümü oluşturulur. Tam dalga belirsizliğini çözmek için bir arama gerçekleştirilir. Başarılı bir işlemin sonucunda çözüm “fixlenir”Float çözümünün hassasiyeti öncelikle PRN kodu gürültüsü (Noise)  tarafı
2005
23 Kasım 2005
Makale

Deniz Ölçmeleri

Deniz ölçmeleri ve deniz mühendisliği oldukça gelişmiş ve en çok otomasyona uyarlanmış çalışmalardır. Bu alanda birçok teknikler ve cihazlar geliştirilmiştir. Harita Mühendisinin rolü, bu olanakları iyi bilmek, yapılacak projeyi analiz ederek, ölçme altyapısını kullanarak en iyi çözümü üretmektir. Hemen hemen tüm deniz projeleri harita mühendisliği bilgisi gerektiren, ölçme ve aplikasyon çalışmalarını gerektirir.GirişÜç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede, deniz tabanına yönelik projelerin gittikçe artacağı beklenen bir olgudur. Bu tür proj