Trimble GEDO CE 2 Ray Ölçme Sistemi

 • Çift arabalı uzun kiriş yöntemli sistem Satte 1.5km ölçme hızı
 • Tek arabalı sistem klasik Saatte 0.6km ölçme hızı
 • Tek arabalı IMU'lu sistem. Saatte 4.5km ölçme hızı
 • Saatte 1.5km ölçme hızı
 • GNSS, TotalStation, 3B tarayıcı, profilerı seçenekleri
 • Çok gelişmiş yazılımlarla, ölçüden proje çıkartmaktan,  projeden buraja her tür seçenek
 • Dünyada ve Türkiye'de en çok uygulanan ve kullanılan sistem
 
 
BroşürDestek
 

Dünyanın en kompakt ve en gelişmiş ray ölçme ve sayısallaştırma sistemi GEDO

 

 

GEDO IMS mevcut hat sayısallaştırma ve otomatik projelendirme sistemi

Gedo IMS, ray ölçme sistemine inertial teknolojisini eklemektedir. Bu teknoloji ile, hat etrafında hiçbir referans noktrası olmadan, doğrudan RTK/RTX/VRS teknikleri kullanarak saatte 3.5km demiryolu geometrisi ölçülebilmektedir. İç doğruluk 1-2mm, dış doğruluk ise kullanılan GNSS hassasiyetini sağlamaktadır. Nova yazılımı ile, ölçülen bu değerlere bağlı kalarak ve istenildiğinde yeni hız kriterleri girilerek, mevcut hattın en az burajlanması veya kaydırılma sonucu optimize edilerek, sadece birkaç tuş ile mevcut hattın otomatik olarak projelendirilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışma için tecrübeli kullanıcılara gerek duyulmayan son derece efektif bir çalışma ortamı oluşturulmaktadır.

Sistemin en önemli özelliği, ölçme esnasında daha sonraki çalışmalara esas olacak hat boyu poligon noktaları tesisi de aynı anda GEDO üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. IMS sistemi GNSS alıcısı+TotalStation veya Profiler ile aynı anda kullanılabilmektedir. Hat boyu tünel  ölçmeleri profiler ile,  ya da 3B tarayıcı ile aynı anda gerçekleşebilmektedir. Uzun yılların çalışması olarak geliştirilen IMS sistemi, iç doğruluk olarak dünyanın en hassas ölçme sistemidir.

 

 

 

 

Gedo CE tek arabalı sistem

Trimble GEDO CE ray ölçme sistemi, yeni ray döşeme, buraj öncesi ve sonrası  ray geometrisini ölçme ve buraj makinasına veri hazırlama amacı ile kullanılan son derece kolay kullanımlı ve pratik bir ölçme sistemidir.

Tek bir ray arabası ve dışarıdan hassas robotik Trimble S6/S8 serisi Total station veya bir GNSS alıcısı ile kullanılır. Elde edilen veriler yeni nesil buraj makinalarına doğrudan sayısal ortamda aktarılabileceği gibi, eski nesil manuel buraj makinaları için buraj listesi hazırlar.

 • Hattı kapatma gerektirmez
 • MKS standardında veri çıkışı 8 kanal (grafik,sayısal)
 • Boykesit, sol kaldırma, ray kot farkı(proje farları) ve eğim,sağ kaldırma, karşılıklı ray kot farkları,yatay sapma (doğrultu),burkulma,ekartman
 • Fleş,ekartman, dever,rampa, burkulma(twist) ölçmeleri
 • D1,D2,D3 dalga boyu hesapları
 • Sayısal proje doğrudan girişi
 • Elle proje girişi
 • Projesi olmayan hattın ölçülmesi sonucu iyileştirmeye yönelik proje verisi hazırlama
 • Uzun kiriş metodu (EM_Sat benzeri)
 • EN 13848-5

Gedo Vorsys Çift arabalı sistem

 

Trimble GEDO Vorsys ray ölçme sistemi, yeni ray döşeme, buraj öncesi ve sonrası  ray geometrisini ölçme ve buraj makinasına veri hazırlama amacı ile kullanılan son derece kolay kullanımlı ve pratik bir ölçme sistemidir.

İki adet ray arabası kullanılan bu sistemde hassas robotik Trimble S6/S8 serisi Total station arabanın birinin üzerinde kullanılır. Koordinatlı veya relatif çalışılabilen sistem son derece esnek olup, katener direkleri üzerindeki noktalardan veya yer noktalarından çıkış alabilir. İlk başlama için geçecek süre birkaç dakika ile sınırlı olduğundan, dışarıdan birçok noktadan geriden kestirme yapılan sistemlere göre son derece hızlı, çok fazla yer istasyonu tesis etmeye gerek görmeyen  bir sistemdir. Elde edilen veriler yeni nesil buraj makinalarına doğrudan sayısal ortamda aktarılabileceği gibi, eski nesil manuel buraj makinaları için buraj listesi hazırlar.

 • Hattı kapatma gerektirmez
 • Relatif veya koordinatlı çalışma
 • MKS standardında veri çıkışı 8 kanal (grafik,sayısal)
 • Boykesit, sol kaldırma, ray kot farkı(proje farları) ve eğim,sağ kaldırma, karşılıklı ray kot farkları,yatay sapma (doğrultu),burkulma,ekartman
 • Fleş,ekartman, dever,rampa, burkulma(twist) ölçmeleri
 • D1,D2,D3 dalga boyu hesapları
 • Sayısal proje doğrudan girişi
 • Elle proje girişi
 • Projesi olmayan hattın ölçülmesi sonucu iyileştirmeye yönelik proje verisi hazırlama
 • Uzun kiriş metodu (EM_Sat benzeri)
 • EN 13848-5
 • 0.1mm ekartman ölçüm hassasiyeti
 • 0.5mm  dever (eğim) ölçme hassasiyeti
 • Saatte 1.5km ölçme hızı
 • Tamamen kablosuz
 • IP67

İlgili Ürünler